Schoolgids

Alle ouders ontvangen eenmaal een schoolgids. De schoolgids wordt jaarlijks opnieuw uitgegeven en is te downloaden van onze website. Naast de schoolgids verschijnt ieder jaar ook een 'Schoolkalender'. In deze schoolkalender vindt u alle recente informatie over groepsindelingen, schoolafspraken, vakantierooster enz. Daarnaast willen we door middel van de Nieuwsbrief (maandelijks), infoavonden, spreekuurdagen en ouderbezoeken de ouders op de hoogte houden van allerlei zaken betreffende de school en de vorderingen van hun kinderen.

Schoolgids 2018-2019
Schoolkalender 2018-2019

In het logo van CBS Immanuel is vier keer de letter I te ontdekken. De beginletter van de naam van de school. Verder is in het logo vier keer een anker te vinden als u het bovenste boogje van het teken weghaalt. Het geloof is ons anker en de basis van onze manier van omgaan met de kinderen. Tevens lijkt het alsof de tekens ronddraaien. Dit symboliseert onze school: Altijd in beweging, het beste voor uw kind willend. Ook kunt u de 'draaiende' delen zien als deuren die open en dicht gaan.

Voor het lezen van de Nieuwsbrieven en de Schoolgids (pdf-bestanden) heeft u Adobe Reader nodig. Heeft u dit niet geïnstalleerd dan kunt u dat hier gratis downloaden.