Informatie

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober
Kerstvakantie 22 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 24 februari
Meivakantie 19 april t/m 5 mei
Hemelvaart 30 mei t/m 2 juni
Pinksteren 8 t/m 10 juni
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus
Daarnaast hebben de kinderen nog een aantal dagen ‘extra’ vrij. Deze zijn zo mogelijk aan een vakantie gekoppeld.
25 sept., 29 okt., 4 dec., 7 jan., 1 febr., 15 febr., 11 juni.
En onder voorbehoud van geen calamiteiten: 24 juni, 12 juli