Informatie

Immanuel betekent 'God met ons'. Dat houdt een belofte in, maar nog meer een opdracht. Zo willen wij een veilige plaats zijn voor uw kind, zodat het zich maximaal kan ontwikkelen. Wij zijn ons bewust van de verschillen tussen kinderen. Ieder kind is immers uniek! Onze enthousiaste en betrokken leerkrachten helpen uw kind te ontdekken wie het werkelijk is. Zo kan het met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.
De normen en waarden zoals die in de Bijbel staan, spelen een rol bij ons werken, leren, spelen en omgaan met elkaar. Het gaat hierbij om naastenliefde, invoelingsvermogen, mededogen, vergeving en rentmeesterschap. Een nadere uitwerking van deze aspecten is in de schoolgids verwerkt.

Uitleg Schoollogo:
In het logo is vier keer de letter I te ontdekken. De beginletter van de naam van de school. Verder is in het logo vier keer een anker te vinden als u het bovenste boogje van het teken weghaalt. Het geloof is ons anker en de basis van onze manier van omgaan met de kinderen. Tevens lijkt het alsof de tekens ronddraaien. Dit symboliseert onze school: altijd in beweging, het beste voor uw kind willend. Ook kunt u de ‘draaiende’ delen zien als deuren die open en dicht gaan.