Andere Tijden

Andere tijden

Op deze pagina van wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen m.b.t. het thema ‘Andere Tijden’.

Op 8 mei 2012 is er een ouderavond geweest met als thema: andere schooltijden. Van de aanwezige ouders was een groot deel positief, dus voor school een reden om een werkgroep samen te stellen om dit verder te onderzoeken.
Deze werkgroep bestaat uit ouders (Sandra de Wilde, Sjoukje Tijsma, Wieke de Boer, Joke Geurtsen, Hilly de Haan), leerkrachten (Anja de Vries, Tjitske Wassenaar) en Bareld Kuilman. Voorzitster is Adelien Buruma, zij is beleidsmedewerkster van PCBO Tytsjerksteradiel.
De werkgroep onderzoekt de voor- en nadelen voor zowel de kinderen als de leerkrachten van een continurooster. Dit rooster houdt in dat alle kinderen 5 gelijke schooldagen hebben, tussen de middag op school eten en dan om 14.00 uur vrij zijn.

Op 9 januari 2013 bracht de werkgroep een bezoek aan een basisschool in Heerenveen die al een aantal jaren met het continurooster werkt. Zo kunnen we zien hoe zoiets in de praktijk werkt. U kunt hier het verslag lezen.

In mei 2013 is een ouderraadpleging gehouden. Een ruime meerderheid heeft zich uitgesproken voor andere schooltijden vanaf augustus 2014.
Informatiefolder continurooster CBS Immanuel

Meer informatie.