Andere Tijden

Op internet kunt u veel vinden over andere schooltijden. Als u hier klikt komt u op een interessante pagina terecht.

Klik hier voor de brochure: Ander Tijden, tijd voor nieuwe schooltijden?

Wat zijn de prettige kanten en de knelpunten van het huidige rooster.

Welke redenen zijn er voor andere schooltijden.

Welke roosters zijn er mogelijk.

Artikel in de kerstschoolkrant 2012.

Verslag bezoek het Slingertouw in januari 2013.

5-gelijkedagenmonitor; 1e meting 2011-2012.

Informatiebrief voor de ouders-mei 2013

Uitslag ouderraadpleging-juni 2013

Enquête Na Schoolse Activiteiten maart 2014

Brief Kinderwoud BSO maart 2014

Tarieven Kinderwoud BSO maart 2014

Informatiefolder continurooster CBS Immanuel